top of page

TECHNICAL COMMITTEE

Nicos Tofarides

Chairman

INSPECTORS

Dimitris Thoma

Elias Kannaouros

Stefanos Frangos

Kyriacos Teratsias

Michael Kyriakides

Richard Griffiths

Paris Koullapis

bottom of page